Menu

مالیات های مستقیم

مالیات مستقیم

قسمت 1-مودیان مالیاتی از قانون چگونه استفاده کنند
قسمت 2- منشور حقوق مودیان مالیاتی 
قسمت 3- نکات اساسی مالیات بر درآمد مشاغل 
قسمت 4- نکات اساسی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی 
قسمت 5-هر آنچه در خصوص مالیات بر درآمد املاک باید بدانیم 
قسمت 6- نکات اساسی مالیات بر درآمد حقوق 
قسمت 7- مودیان مالیات بر درآمد وسایط نقلیه بدانند 
قسمت 8-هرآنچه مودیان مالیات بر ارث باید بدانند 
قسمت 9-هرآنچه باید درباره مالیات حق تمبر بدانیم 
قسمت 10-تکالیف و وظایف صاحبان مشاغل در خصوص نگهداری 
دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری

قسمت 11-اهم معافیت‌ها و تسهیلات در قانون جدید مالیاتی 
قسمت 12-چگونه اختلافاتمان را با سازمان امور مالیاتی مرتفع نماییم 
قسمت 13-حقوق مودیان در نظام مالیاتی ایران 
قسمت 14-فرآیند وصول مالیات چگونه است؟ 
قسمت 15-هرآنچه باید در خصوص هزنیه‌های قابل‌قبول مالیاتی بدانیم 
قسمت 16-هرآنچه باید در خصوص استهلاکات بدانیم
قسمت17-ترتیبات اجرایی فهرست معاملات برگرفته از تبصره (3) ماده(169)قانون مالیاتها
قسمت 18-ترتیبات اجرایی استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی برگرفته از تبصره (5) ماده (169) قانون مالیات های مستقیم
دی ان ان
دات نت نیوک فارسی