Menu

کمیسیون آموزش

کمیسیون آموزش

وظایف کميسيون آموزش:
١-نيازسنجی، برنامه ریزی و ھماھنگی برگزاری دوره ھای آموزشی.
٢-ھمکاری در برگزاری دوره ھای آموزشی متقاضيان صدور و تمدید پروانه کسب (موضوع بند ن ماده ٣٠ قانون ) بررسی و ارائه پيشنھاد در خصوص دوره ھای آموزشی مورد نياز جھت ارتقاء دانش و مھارت اعضا.
٣-ھمکاری در برگزاری دوره ھای آموزشی تخصصی فنی (مھارت شغلی) به منظور بالا بردن ميزان اطلاعات و مھارت فنی و ارتقا کارآیی صاحبان واحدھای صنفی.
۴-انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

اعضاء کمیسیون آموزش:
- بهروز خطیبی
- حمید رضا رحیم زاده طوسی
- سید احمد دانا
- ابوالفضل خوشبو
- حمید ناجی


یکی از اهداف ویژه هیئت مدیره کفاشان مشهد طی سالیان گذشته بالا بردن سطح کیفی تأمین، تولید، توزیع و فروش در صنعت کفش بوده است. در صنعت کفش به بخشهای مختلف آن از جمله مواد اولیه، روش های تولید و تکنولوژی تولید می بایست توجه خاصی بشود که در طی این مسیر بتوانیم نقاط ضعف و قوت صنف خود را اررزیابی کرده و صنف خود را در مسیر توسعه قرار دهیم.
در بخش توزیع و فروش نیز نیازمند آموزش های خاصی هستیم که در این رابطه نیز برنامه هایی را تدوین کرده و براساس توانایی های اتحادیه و همکاری های ادارات مرتبط در شرف اجرا می باشد.
تصمیمات اتحادیه در جهت آموزش به طور همگام و همه جانبه بوده و تمامی تلاش آن در جهت ارتفاء صنعت در کلیه بخشهای تأمین، تولید، توزیع و فروش بوده است و تا امروز شاهد رشد قابل توجهی در صنعت کفش مشهد بوده ایم و توانسته ایم مشهد را در ردیف شهرهای خاص تولید کفش در ایران معرفی کنیم. صنعتی که در سال 88 الی 89 در شرف نابودی بود با تلاش و همت اتحادیه توانست جزو یکی از فعالترین تولید کفش در ایران معرفی گردد و در همایش ملی تبریز لوح تقدیر دریافت نماید. طی سالهای گذشته اتحادیه کفاشان مشهد فعالیت خود را در راستای ارتقاء صنعت کفش مشهد به صورت جدی آغاز نمود و این فعالیت از ابتدای سال 1389 بصورت جلسات هفتگی در روزهای یکشنبه با شرکت هیئت مدیره اتحادیه و تعدادی از اعضای دلسوز و پرتلاش اتدحادیه فعالیت خود را بدون تعطیلی آغاز کردند و هدف اصلی این نشست ها مدیریت تولید و فروش در بخش های مختلف صنعت بود.
طبق تصمیم گیری این تیم سیاست گذاری، تأمین مواد اولیه، طراحی، مدلگریر، پستایی سازی، پیشکاری، مدیریت تولید، فروش و بازاریابی در اولویت قرار گرفت.
در بخشهای تعیین شده فوق به لحاظ حجم بالای کار اتحادیه تصمیم گرفت که در کنار اتحادیه، تشکلی را ایجاد نماید که امکان و آزادی بیشتری را جهت استفاده از کمک های دولیت از جمله شرکت شهرکهای صنعتی را داشته باشد. چرا که برای رشد و تعادلی صنف نیاز به شرکت در نمایشگاه های داخلی و خارجی را تشخیص داده بودند که هم به لحاظ شرکت د رنمایشگاه و هم به لحاظ بازدید از کارخانجات و فعالیت های کشورهای توسعه یافته بود که این بخش از تصمیمات اجرایی گردید و نتیجه قابل توجهی حاصل گردید.
این تشکل به نام خوشه صنعتی کفش مشهد فعالیت خود را آغاز نمود و هیئت مدیره این تشکل از اعضای با نفوذ اتحادیه و نظارت ویژه و حضورر دائمی نماینده اتحادیه در جلسات فعالیت خود را تا امروز ادامه داده است.
اولین اقدام اجرایی آموزشی در اتحادیه توسط یکی از اساتید بومی بنمام آقای سید مجید نجار مشهدی انجام گردید. در این کلاس آموزش که 20 کارآموز شرکت کردند طی 10 جلسه طراحی و مدلگیری را آموزش دیده و دوره را به پایان رسانیدند. این کارآموزان از افراد شاغل به کار بودند و پس از طی این دوره ارتقاء خاصی را در کار خود ایجاد کردند و پس از آن متقاضیان زیادی در رابطه با تشکیل این گونه کلاس های آموزشی را داشتیم.
پس از اجرای اولین دوره آموزشی با هماهنگی شرکت شهرکهای صنعتی توانستیم دو دوره کلاس آموزشی طراحی و مدلگیری را در فضای آموزشی شرکت شهرکهای صنعتی توسط استاد فتحیه اجرایی شد.
کلاسهای آموزشی با مدیریت اتحادیه و خوشه صنعتی کفش مشهد مرحله به مرحله رو به رشد و ارتقاء گردید و این نتیجه جدیت و برنامه های خاص اتحادیه بود که توانست این مهم را به خوبی و با دانش رو به جلو هدایت کند.
با توجه به فعالیت های مستمر و پیگیرانه ای که در جهت آموزش داشتیم شرکت شهرکهای صنعتی در جهت ارتقاء و پیشرفت علمی تر مسئولی را به عنوان عامل توسعه خوشه صنعتی به ما معرفی نماید و آقای مهندس محمدرضا تازیکی یک از اشخاص دوره دیده و آگاه به مسائل آموزشی در خدمت صنف کفش مشهد قرار گرفت و ایشان طبق برنامه های ما و جدول برنامه ریزی شده که با هماهنگی اتحادیه و خوشه صنعتی تنظیم شده بود در مرحله اجرا قرار گرفت.
برنامه های آموزشی را در حسینیه کفاشان مشهد در بخش های آموزش مدیریت تولید، مدیریت فروش و بازاریابی اجرایی کردیم و این کلاسها حدود 60 جلسه پیگیری گردید و در این جلسات از کلیه اعضا دعوت گردید که شرکت نمایهند و خوشبختانه افرادیکه در این جلسات حضور داشتند بسیار خشنود و با رضایت از این دوره ها یاد کردند.
در هر سه ماه تصمیم گرفتیم جلسات و همایش جمعی را ترتیب دهیم و در این همایش ها افراد و اعضا را به خودباوری و خودشناسی و اعتقادی آشنا کنیم و در این مجمع ها گزارشی از عملکرد فعالیت ها و تلاش های انجام شده اراده دهیم.
یکی از شعارهای همیشگی ما این بوده که «ما میتوانیم، اگر باور داشته باشیم» و یکی دیگر از شعارهای محکم ما در رابطه با رشد صنعت کفش مشهد این بود که «تا مشهد را مهد کفشهای دست دوز خواهیم کرد» که خوشبختانه با تلاش افراد دلسوز و معتقد و همچنین همکاری های مسئولین دولتی به این گفته جامه عمل پوشانده شد.
برای رشد صنف تصمیم گرفتیم اعضا خود را با نمایشگاه ها و شرکت در آن را در دستورالعمل اصلی خود قرار دهیم و از سال اول فعالیت ویژه خود که از سال 89 بوده است کار خود را در نمایشگاه بین المللی تبریز با یک مدیریت ویژه و خاص آغاز کردیم . در این غرفه نمایشگاهی نمونه هایی از حدود 70 تولیدکننده کفش مشهدی را در عرصه نمایش گذاشتیم، به طوری که بدون حضور فیزیکی افراد در نمایشگاه محصولاتشان را با تماسهای مستقیم از سوی درخواست کنندگان به بازار معرفی کردند.
برای معرفی صنعت کفش مشهد فعالیتهای بسیار زیادی از سوی مسئولین اتحادیه و دیگر اعضای اتحادیه که در بخش های مختلف فعالیت می کردند که مهمترین آنها خوشه صنعتی کفش مشهد بود انجام شد که یکی از آن ها رسانه ای کردن نوع عملکرد و سیاست گذاری ما در بخش های رشد و ارتقاء صنعت بوده است و این رشد امکان پذیر نبود مگر با رشد دانش علمی و فنی صنعتگران و این رشد ایجاد نخواهد شد مگر با آموزش صحیح و برنامه ریزی شده ای که اصولی و گام به گام مورد اجرا قرار می گرفت.
ما بسیار خوشوقت و مفتخر شدیم که در سطح کشور به عنوان الگو در این بخش قرار گرفتیم و پس از ما شهرهای بزرگی همچون اصفهان از ما درخواست همیاری و کمک کردند تا ایشان را در مسیر توسعه قرار دهیم و پس از همدان از ما درخواست همکاری کردند و این مسیر را با تکیه بر همت و اعتقاد ملی و ارتباط به خدای واحد و بزرگ تا این لحظه طی نمودیم.
با پیگیری های متعددی که با مسئولین مرتبط در بخش های مختلف دولتی داشتیم توانستیم با سازمان یونیدو شاخه ای از سازمان ملل است ارتباط برقرار کنیم (فعالیت سازمان یونیدو در وین در رابطه را مدیریت صنایع کوچک است در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه می باشد) و این ارتباط طی جلسات متمادی با نمایندگان یونیدو و مسئولین اصلی ایشان و حضورشان در مشهد و بازدید از صنایع ما ترتیب داده شده است و پس از طی مراحل قانونی موفق شدیم ساختمانی را در فنی و حرفه ای شماره 2 مشهد واقع در بلوار قرنی جهت آموزش صنعت کفش اختصاص دهیم و از آن سو توانستیم بهترین و جدیدترین ماشین آلات روز دنیا را جهت آموزش به صنعتگران کفش از یونیدو تحویل گرفته و در مجموعه فنی و حرفه ای نصب و راه اندازی نماییم و ا ولین مجموعه آموزشی صنعت کفش را در مشهد تأمین کردیم. البته با حضور وزیر محترم کار و امور اجتماعی جناب آقای مهندس ر بیعی و جمعی از مسئولین والا رتبه کشوری، پس از راه اندازی مجموعه آموزشی در فنی و حرفه ای توافق نامه ها و تفاهم نامه هایی جهت نوع آموزش و مدارک دریافتی افراد و همچنین زمانهای آموزش را ثبت نموده و کار خود را آغاز کردیم.
اولین دوره آموزشی را سازمان یونیدو مدیریت کرد و یکی از اساتید بزرگ و چهره شناخته شده ایتالیا از شکرت مداپل را جهت آموزش مد و طراحی را به ما معرفی کرد و ما با این سیاست آموزش را اجرایی کردیم که افراد حاضر در این کلاس ها از اعضای مشغول به کار و کارآزموده صنعت بودند و از ایشان تعهد گرفته شد که بجای پرداخت هزینه دوره آموزش به افراد دیگر به عنوان استاد بدهند و این دوره با موفقیت قابل توجهی طی گردید و پس از آن در ادامه (در ضمن مدرس طراحی مداپل در مرحله ابتدایی خانم پاتریشیا بودند) آموزش که پس از دوره خانم پاتریشیا انجام شد آقای ماسیموبود که دروازه ای جدید و پنجره ای خاصی را به روی تولید کنندگان ما باز نمود و این دوره های آموزشی در ساختمان فنی و حرفه ای شماره 2 پس از مدرسین خارجی توسط مدرسین داخلی از جمله خانم فتحیه از تهران و استادان مجرب بومی خودمان از جمله اقای خاوری، آقای نمازی، آقای نجار مشهد در دوره های مختلف اجرا گردید و در این بین دوره های آموزش مدیریت کلاس آموزشی که برای افرادیکه قصد تدریس داشتند گذاشته شد.
طی چند سال گذشته اینگونه فعالیت های آموزش در دوره ای مختلف و بخش های خاصی که نیاز صنعت کفش مشهد بوده است اجرا گردید و اتحادیه توانست مدیریت اجرایی اینگونه کلاس ها را تحت نظر داشته و به بهترین شکل ممکن عهده دار باشد و نتیجه حاصله اینگونه فعالیت ها و کلاس ها ارتقاء صنعت کفش مشهد طی چند سال گذشته را بدنبال داشته است در صورتیکه در دوران طی شده شرایط نامطلوب اقتصادی و صنعتی را شاهد بوده ایم و این افتخار بزرگیست برای ما که توانستیم در این شرایط سخت و نامتعادل راه خود را به بهترین نحو پیش ببریم.
در اسفند ماه سال 1395 طی همایشی در سازمان فنی و حرفه ای مشهد با حضور وزیر محترم کار و امور اجتماعی جناب آقای مهندس ربیعی و هیئت همراه نشستی را در رابطه با بحث آموزشی در حوزه کفش داشتیم و با توجه به موانعی را باعث شده بود کار آموزش در فنی و حرفه ای متوقف شد راهکارهایی تازه ای تدوین شد و حضور مهندس رحیمی مدیرکل فنی و حرفه ای خراسان رضوی در حضور دکتر منصوری و مهندس تاریکی حساسیت موضوع را بیشتر کرد و در نتیجه توافقاتی حاصل شد که برنامه های آموزشی خودمان در سال جاری را اجرایی نماییم.
بطور خلاصه و آماری طی هفت سال گذشته جلساتی که خارج از برنامه اتحادهی در جهت رشد صنعت کفشض مشهد و آموزش گذاشته شده است حدود 250 جلسه و حدود 20 مجمع و همایش برای اعضا این صنعت اجرایی شده است و این مسیر پرپیچ و خم اجرایی نمی شد مگر با همت و پشتکار اعضا محترم اتحادیه کفاشان مشهد.
خلاصه ای از تلاشهای حداقل 500 صفحه ای فعالیت های اعضای محترم اتحادیه کفاشان مشهد و صنعتگران دلسوز شهر که با هدف ارتقاء صنعت کفش مشهد برنامه های فنی، آموزشی، علمی را در رأس و اولویت کارهای خود قرار دادند و توانستند وظیفه انسانی، ملی، اعتقای خود را تا جائیکه ممکن بود انجام دهند.

برنامه های در دست اقدام کمیسیون آموزش اتحادیه:
برگزاری دوره ای آموزشی از جمله
دوره آموزش طراحی و مدل گیری با نرم افزار تخصصی
دوره آموزش طراحی کفش با اساتید مجرب (خارجی و ایرانی)
دوره آموزشی ایمنی، بهداشت و محیط زیست با hse
آشنایی با قوانین کار و آیین نامه های مرتبط با hse
آموزش زبان بدن در کسب و کار
تشکیل کارگروه مطالعه بازار صادرات و انتخاب بازار هدف
راه اندازی ایجاد مرکز طراحی و مدلگیری کفش در مرکز فنی و حرفه ای خراسان رضوی
شرکت در نمایشگاه های بین المللی و تخصصی داخلی
شرکت و اجرای نمایشگاه های تخصصی خارجی
بازدید از نمایشگاه چین جهت به روز رسانی تکنولوژی و تأمین مواد اولیه
بازدید از نمایشگاه Aymod, Aysaf, و Shoe Xpoترکیه
آموزش بازاریابی، فروش و برندینگ تخصصی
همکاری با مراکز آموزش دولتی و غیر دولتی جهت آشنایی با صنعت کفش


دی ان ان
دات نت نیوک فارسی